S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

KONTAKTY

STAR-MODA.cz
tel: 605184799
star-moda(a)seznam.cz
Veškeré dotazy, prosíme, směřujte na e-mail.

» OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

na internetové adrese www.star-moda.cz

 

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU:Obchodní podmínky

Monika Husáková, Pospíšilova 278, 552 03 Česká Skalice

IČO: 87225948

DIČ: CZ8360033231

neplátce DPH

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Náchod,

pod č.j.: KS 5233/2012/ŽÚ-34 ze dne 1.12.2008

 

DORUČOVACÍ ADRESA:

Monika Husáková, Maloskalická 290, 552 03 Česká Skalice

E-mail: star-moda@seznam.cz

 

1) Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.star-moda.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou. Dále osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatelem (dále jen „podnikatel“) je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak se považuje za podnikatele.

1.5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.star-moda.cz.

2) Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3) Objednání zboží – uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Velikosti, materiál a ostatní údaje uvedené ve webové rozhraní obchodu www.star-moda.cz jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Odstíny zboží mohou, v závislosti na nastavení monitoru, být odlišné ve skutečnosti od zde vyobrazených.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující řádně a pravdivě objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn stornovat nebo vrátit k doplnění. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

a) informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. V případě, že některé zboží nebude skladem, prodávající informuje elektronickou poštou kupujícího, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. Učiněním objednávky se kupující zavazuje zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny. Zboží je účtováno v cenách, platných v okamžiku objednání.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory …) si hradí kupující sám.

3.13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.14. Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.15. Kupující může zrušit objednávku dosud nepotvrzené prodávajícím elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího. Kupující při stornování objednávky uvede celé své jméno, e-mail, číslo objednávky, název popř. popis objednaného zboží. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude vyexpedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

3.16. V případě nepřevzetí zboží zaslané na dobírku na základě uzavření kupní smlouvy mezi e-shopem a kupujícím dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, budou vzniklé náklady za marné pokusy o doručení vymáhány prostřednictvím Online Vymáhací Agentury a to umístěné na adrese NeatGravity.com a to ve výši vyčísleného poštovného v objednávce plynoucí z této smlouvy. V případě, že e-shop nabízí v rámci reklamní akce poštovné / dopravné ZDARMA podmíněné nákupem zboží v určité výši, bude účtováno obvyklé poštovné, které platí mimo reklamní akci.

4) Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (platba při převzetí);

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300257210/2010, vedený u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“);

c) poštovní poukázkou typu A (Poštovní poukázka A slouží k uhrazení částky v hotovosti na pobočkách České pošty. Poukázaná částka se připíše na bankovní účet uvedený na poukázce).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající částku za zboží do této doby neobdrží, bude kupujícího kontaktovat elektronickou poštou na elektronickou adresu. V případě, že se prodávajícímu nepodaří kontaktovat kupujícího, nedojde k uhrazení objednaného zboží nebo nebude mít od kupujícího žádnou informaci o důvodu nezaplacení, bude objednávka zrušena a zboží bude uvolněno k dalšímu prodeji.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li ve webovém rozhraní uvedeno dopravné zdarma, platí v rámci ČR. Doprava zdarma se vztahuje pouze na dopravné, nikoli na částku za doběrečné. V případě, že kupující bude část zboží vracet a jeho objednávka již nebude přesahovat hodnotu pro dopravné zdarma (bez dopravného), dopravné bude kupujícímu odečteno dle zvoleného způsobu odeslání zboží.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po přijetí objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5) Přeprava a dodání zboží

POŠTOVNÉ

PRO ZÁKAZNÍKY Z ČESKÉ REPUBLIKY

Platné pro zasílání v rámci ČR

- Doporučený balík: 105,- Kč

- Balík Do ruky: 169,- Kč

- Balík Na poštu: 159,- Kč

- Dobírka (doběrečné) platí pouze pro zvolené způsoby dopravy Balík na poštu, Balík Do ruky a Doporučený balík: 69,- Kč

- Zásilkovna - výdejní místo: 89,- Kč

- Dobírka (doběrečné) platí pouze pro zvolené způsoby dopravy Osobní převzetí na pobočce (výdejním místě) Zásilkovny: 49,- Kč

PRO ZÁKAZNÍKY ZE SLOVENSKA

POŠTOVNÉ

Platné pro zasílání v rámci SR

- Česká pošta: cenný balík: 299,- Kč

 

VARIANTY DOSTUPNOSTI NA SKLADĚ A EXPEDICE

     a) SKLADEM - IHNED K ODESLÁNÍ – zboží je připraveno k okamžitému odeslání.

         Zboží, které je skladem – ihned k odeslání, prodávající v případě platby na dobírku expeduje týž den nebo den následující od přijetí objednávky.

         Při platbě převodem na účet prodávající zboží skladem – ihned k odeslání, rovněž expeduje týž den nebo den následující od připsání příslušné částky na svůj účet.

     b) VYPRODÁNO – toto zboží je již vyprodáno a nelze ho objednat.

     c) 2-4 DNY – expedice zboží během 2-4 pracovních dnů.

     d) 6-9 DNŮ – expedice zboží během 6-9 pracovních dnů.

5.1. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu www.star-moda.cz. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen kupujícím v objednávce a potvrzen prodávajícím v přijetí objednávky.

5.2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce kupujícího a v přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

5.3. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby) – v tomto případě České pošty a Zásilkovny. (Dodání a úložní doba se řídí dle obchodních podmínek České pošty a Zásilkovny a závisí na typu zásilky – zpravidla je zboží dodáno 1-2 dny. Úložní doba je u Balíku Do ruky či Na poštu 7 dnů a u Doporučených či Cenných balíků 14 dnů, u výdejního místa Zásilkovny je úložní doba 7 dnů).

5.4. Prodávající informuje kupujícího o odeslání zásilky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kde mu sdělí podací číslo zásilky.

5.5. Prodávající podle kupní smlouvy dodá zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít objednané zboží při dodání.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Za opětovné zaslání si prodávající účtuje poštovné 105,- Kč. Nedojde-li ze strany kupujícího k převzetí objednaného zboží, budou kupujícímu vyúčtovány veškeré náklady spojené se zasláním zboží. Tyto náklady je povinen kupující uhradit.

5.7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Za zboží poškozené při přepravě nenese prodávající žádnou odpovědnost.

5.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6) Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. nalepovací podprsenky, punčochy, punčochové kalhoty, ponožky, vycpávky do podprsenky, kosmetika apod.). V případě sortimentu intimního charakteru, jakým je např. spodní prádlo, zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že dodrží základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení – zkoušet přes spodní prádlo nebo použít např. přibalené ochranné folie (v případě kalhotek, plavek a podobného sortimentu). Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit. Nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně písemně upozornit elektronickou poštou a to na elektronickou adresu prodávajícího star-moda@seznam.cz a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (popis  nebo název zboží, č. objednávky). Vracené zboží musí být kompletní, v původním stavu bez známek užívání či opotřebení a označeno původní identifikační etiketou zboží, schopné dalšího prodeje. Z důvodu usnadnění identifikace daného zboží a požadavku, společně se zpět zaslaným zbožím odešle kupující jako doklad o koupi fakturu za zboží a vyplněný "Formulář vrácení zboží". Kupující odešle vracené zboží nejlépe doporučeně na DORUČOVACÍ ADRESU: Monika Husáková, Maloskalická 290, 552 03 Česká Skalice. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů, po této době nebude prodávající zásilky přijímat. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Při splnění podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody.

Situaci je možno řešit těmito způsoby:

a) bankovním převodem na bankovní účet kupujícího

b) složenkou na adresu kupujícího, pokud na tom kupující trvá, která je zpoplatněna částkou 70,-Kč (tato částka bude odečtena od zasílané částky) s čímž kupující souhlasí

c) zápočtem k následující objednávce (hodnota vraceného zboží bude odečtena od  následující objednávky kupujícím).

6.9. Tyto body odstoupení od smlouvy (tj. odst. 6.1. – 6.8.) se nevztahují na kupujícího, který je podnikatelem.

7) Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Monika Husáková, Maloskalická 290, 552 03 Česká Skalice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího (dále „reklamační řád“).

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je typ dokumentu, který informuje kupujícího o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží.

Za zboží poškozené při přepravě nenese internetový obchod www.star-moda.cz žádnou odpovědnost. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a začíná běžet od okamžiku, kdy kupující převezme zásilku od dopravce. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout a případné vady hlásit naší firmě. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním nebo nešetrným zacházením

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

d) zanedbáním péče o zboží

e) zboží, které bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na chyby, o kterých byl v době uzavírání kupní smlouvy informován a na které mu byla poskytnuta sleva z ceny zboží.

Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění, odůvodněným zamítnutím reklamace.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Postup při reklamaci:

1) kupující informuje prodávajícího o reklamaci písemně elektronickou poštou a to na elektronickou adresu prodávajícího star-moda@seznam.cz

2) kupující vyplní "Reklamační protokol"- uvede důvod reklamace, svoji adresu atd.

3) kopii dokladu (fakturu) o nabytí reklamovaného zboží z internetového obchodu www.star-moda.cz a řádně vyplněný reklamační protokol zašle kupující spolu s reklamovaným zbožím jako doporučený dopis nebo balík (ne na dobírku), ve vlastním zájmu pojištěný na hodnotu zboží na DORUČOVACÍ ADRESU: Monika Husáková, Maloskalická 290, 552 03 Česká Skalice.

Prodávající vyřídí reklamaci kupujícího co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží od dopravce. V případě delších reklamací, bude prodávající neprodleně informovat o stavu reklamace.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým kupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

8) Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9) Ochrana osobních údajů

9.1. Firma Monika Husáková, se sídlem Pospíšilova 278, 552 03 Česká Skalice, IČ 87225948, zapsaná v živnostenském rejstříku, Městský úřad Náchod, pod č.j.: KS 5233/2012/ŽÚ-34 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo

9.2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

9.3. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

9.4. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

9.5. Zpracování osobních údajů je prováděno Monika Husáková, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:         

       a) Poskytovatel služby Webareal, provozované společností Bohemiasoft s.r.o., se sídlem Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice

       b) Provozovatel datového centra Casablanca INT, se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

       c) Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

       d) Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9

       e) Ogroup s.r.o. (provozovatel internetového portálu Online Vymáhací Agentury NeatGravity.com), se sídlem Rokelská 50, Družec 27362

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

9.6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese star-moda@seznam.cz.

9.7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.star-moda.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

       9.7.1. Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

       9.7.2. Základní funkčnosti webových stránek.

       9.7.3. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

       9.7.4. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

       9.7.5. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

       9.7.6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

       9.7.7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

            a) Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

            b) Seznam.cz, a.s., Zboží.cz, Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5 – Smíchov

            c) Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

            d) Twitter, se sídlem San Francisco, Kalifornie, USA

 9.8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10) Doručování

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11) Závěrečné ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Ke stažení ZDE.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Monika Husáková, Maloskalická 290, 552 03 Česká Skalice, adresa elektronické pošty star-moda@seznam.cz, telefon +420 605 184 799.

 

V České Skalici dne 5.1.2023

 

Jakékoli kopírování obsahu tohoto webu je zakázáno. K užití díla chráněného autorským zákonem může dojít pouze se souhlasem autora. Copyright © 2012-2023.

YzRmZ